Nieuwe procedure opname in add-on

10 januari 2012

10 januari 2012

Met de plaatsing in de add-ons zijn de dure en weesgeneesmiddelen die per 13 december 2011 op de stofnamenlijst van de Beleidsregel stonden ‘voorwaardelijk toegelaten tot het verzekerde pakket’. De details van de procedure voor de toelating van nieuwe dure en weesgeneesmiddelen tot de add-ons zijn nog niet bekend. Naar verwachting presenteert de NZa de komende week haar visie hierop. 

Uit de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg en de brieven van het ministerie van VWS valt op dit moment de volgende procedure voor opname in de add-on af te leiden. 

Nieuwe procedure opname in add-on (onder voorbehoud)

 • Voorwaarde opname: kostendrempel € 10.000 per patiënt per jaar en geclaimde therapeutische meerwaarde
 • Benodigd voor start voorbereiding aanvraag voor een DBC-prestatie: registratie en gepubliceerde apotheek inkoop prijs 
 • Voorbereiding aanvraag voor een prestatie met DBC Onderhoud (max. 90 dagen)
 • Indiening CVZ dossier gelijktijdig met indiening prestatieaanvraag bij NZa
 • Beoordeling aanvraag voor een DBC-prestatie door NZa (max. 90 dagen)
 • Add-on declareerbaar vanaf uitlevering nieuwe DOT release (eens per kwartaal)
   
 • Initiële toetsing CVZ binnen 12 maanden na aanvraagdatum (= feitelijk pakketadvies): 
  – Bij meerwaarde én meerkosten (> € 2,5 mln. per jaar) kan CVZ een initiële uitspraak doen over kosteneffectiviteit en kan het om een praktijkonderzoek verzoeken.
  – Bij minderwaarde kan CVZ oordelen dat het geen verzekerde zorg betreft.
  – Bij gelijkwaardigheid worden geen overheidsinstrumenten toegepast. Toepassing en prijs worden aan veldpartijen overgelaten.

  Het ministerie van VWS stuurt in de eerste maanden van 2012 een notitie naar de Tweede kamer over mogelijkheden voor prijs/volume en pay for performance afspraken, in geval van therapeutisch gelijkwaardig beoordeelde geneesmiddelen.

 

Vertraging toegang tot nieuwe geneesmiddelen?

Volgens de nu beschikbare informatie wordt een nieuwe add-on declareerbaar vanaf het moment van de nieuwe DOT-release. Op dat moment kunnen de gegevens worden verstuurd naar de Grouper en kan de declaratie bij de zorgverzekeraar worden ingediend. 

De vraag is vanaf welk moment de medicamenteuze behandeling van de patiënt met een nieuw duur geneesmiddel kan worden bekostigd? Is dit:
 

 • Vanaf het moment van registratie (zoals de bekostiging met terugwerkende kracht onder de Beleidsregel dure geneesmiddelen)
 • Vanaf het ‘ja’ van de NZa of
 • Pas vanaf het moment van de nieuwe DOT-release? 

Meer informatie

NL.CAB.12.01.02
 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee