Kankers van het bloed of de lymfklieren zijn moeilijk uit te leggen of te begrijpen voor groepen patiënten. Om zorgprofessionals daarbij te ondersteunen heeft Hematon, samen met andere organisaties, een serie ‘praatkaarten’ ontwikkeld. Zorgverleners en patiënten kunnen die gebruiken om over de ziekte te praten. In november zijn drie nieuwe praatkaarten gepubliceerd onder meer over multipel myeloom en over een beenmergpunctie.

Hulpmiddel voor begrijpen informatie

Praatkaarten maken de informatie van de zorgverlener beter toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Eén op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Door beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid bestaat de kans dat mensen de zorgverlener niet of minder goed begrijpen.

Training

Het landelijk expertisecentrum Pharos geeft geaccrediteerde trainingen aan zorgverleners over het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden, effectief communiceren en het gebruik van de praatkaarten als consultondersteunend materiaal.

Meer informatie