Nieuwe oncologische indicatorensets Zichtbare Zorg

7 september 2010

Binnen Zichtbare Zorg streven diverse partijen samen naar het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de gezondheidszorg doormiddel van aandoeningsspecifieke indicatoren. September 2010 komen er, onder meer, zeven nieuwe oncologische indicatorensets bij. De zeven oncologische indicatorensets, ontwikkeld door het VIKC en IQ Healthcare, betreffen niet kleincellig longkanker, kleincellig longkanker, baarmoederhalsafwijkingen, maligne lymfomen, maagkanker, prostaatkanker en melanoom.
Zichtbare Zorg ontwerpt in samenwerking met alle betrokken partijen indicatoren en ondersteunt de invoering ervan in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zichtbare Zorg indicatoren worden ondermeer gebruikt voor zorginkoop door zorgverzekeraars

De begin 2010 vastgestelde indicatorensets die van belang zijn voor Oncologie zijn:

De indicatorensets bevatten per aandoening de indicatoren die uitgevraagd worden, aanvullende vragen die structuurinformatie over het aanbod van de zorg verschaffen, de variabelen die nodig zijn bij het berekenen van de indicatorwaarden en informatie over de wijze waarop indicatorwaarden berekend kunnen worden. Verder bevat een set bijlagen met informatie over de totstandkoming van de indicatorenset.

 

Praktijktest

Vanaf het begin van 2010 is er door gemandateerde experts en door de procesbegeleiders van de VIKC en IQ Healthcare hard gewerkt aan de nieuwe indicatorensets. Door middel van werkgroepen is een conceptset van indicatoren opgesteld, die in een praktijktest getest is op inhoudelijke kwaliteit, haalbaarheid en registratielast. De sets zijn op deze punten ook beoordeeld door de wetenschappelijke verenigingen in de commentaarronde. 

 

Afstemming met NKR

Daarnaast zijn de sets van de zeven oncologische aandoeningen getest op beschikbaarheid in de Nederlandse Kankerregistratie. Door middel van afstemming met de Nederlandse Kankerregistratie als belangrijke bron voor de gegevens en het zoeken van aansluiting van de indicatoren bij de evidence based richtlijnontwikkeling, streeft de VIKC middels haar betrokkenheid bij het programma naar een reductie van de registratielast voor ziekenhuizen. 
 
 

Eindrapport 

Begin augustus heeft de VIKC voor alle oncologische onderwerpen van de derde tranche van Zichtbare Zorg een eindrapport aangeleverd aan de Stuurgroep van Zichtbare Zorg. Deze rapporten liggen op dit moment bij de betrokken wetenschappelijk verenigingen ter autorisatie. Uiterlijk 9 september wordt deze autorisatiefase afgerond, waarna de Stuurgroep op 23 september de indicatorensets zal vaststellen. In 2011 zullen de vastgestelde indicatorensets voor het eerst worden uitgevraagd bij de ziekenhuizen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op de pagina www.zichtbarezorg.nl, of u kunt contact opnemen met mevr. A. Steutel (VIKC projectmedewerker) via telefoonnummer: 030-2305532.

(Bron: www.ikcnet.nl en www.zichtbarezorg.nl, september 2010)

NL.DOC.10.09.04

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee