Een nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hiermee komen nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar voor patiënten, zo meldt de Dutch Clinial Trial Foundation (DCTF).

In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutisch bedrijven gefinancierd wordt.

Samenwerking

De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCTF. De nieuwe modelovereenkomst is een herziene, geactualiseerde en geïntegreerde versie van de sinds enkele jaren bestaande modelovereenkomsten. De partijen die het nieuwe modelcontract hebben opgesteld zijn STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland), Acron (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AVL (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni Van Leeuwenhoek).

Meer informatie