10 augustus 2015

Ziekenhuizen zijn verplicht om hun wachttijden voor de behandelingen op hun website te publiceren. Per 2016 moeten patiënten de wachttijden van de verschillende ziekenhuizen ook goed kunnen vergelijken. Ziekenhuizen moeten daarvoor allemaal op dezelfde manier de wachttijden berekenen. De wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden voor de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.

Nieuwe methodiek bepaling wachttijd behandeling

De huidige verplichte registratie van de wachttijden voor behandelingen (Regeling NR/CU/262) wijkt af van de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. De wachttijd voor de polikliniek en de diagnostiek kunnen aan de hand van het afsprakenregister eenvoudig en eenduidig bepaald worden, maar de wachttijd voor de behandeling niet.

Bepaling o.b.v. gerealiseerde wachttijden

De wachttijd voor de behandeling is afhankelijk van:

  • Beschikbare OK-capaciteit
  • Beschikbaarheid van de medisch specialist
  • (Klinische) beddencapaciteit

Ziekenhuizen hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om volgens de huidige definitie de wachttijd voor behandeling te registreren omdat OK-capaciteit niet ingepland wordt voor bepaalde behandelingen, maar per specialisme. Om de wachttijd te bepalen (nu de derde mogelijkheid in het afsprakenregister) moet een instelling per behandeling kijken wanneer er OK-capaciteit is, en in combinatie daarmee moeten ook de juiste specialisten en bedden beschikbaar zijn.

In overleg met ZN, NVZ, NFU, ZKN en NPCF is het onderdeel ‘ wachttijd behandeling’ van de regeling aangepast. In plaats van naar de toekomst te kijken (derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie), moet de wachttijd bepaald worden aan de hand van afgesloten DBC-zorgproducten in de afgelopen drie maanden. De wachttijd van één DBC-zorgproduct is de tijd tussen het moment van openen van het subtraject en het uitvoeren van één van de kenmerkende zorgactiviteiten binnen dat subtraject.

Naast de gewijzigde methodiek om de wachttijd te bepalen is ook de lijst met de behandelingen geactualiseerd waarvoor de wachttijd moet worden gepubliceerd.

Opvallend

In de Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg per 1 januari 2009 (CI/NR-100.084) werd nog bepaald:

  • 4.6 Actuele wachttijden
    Per 1 juli 2009 is het niet meer toegestaan retrospectieve wachttijden op te geven en moeten alle gepubliceerde wachttijden actueel zijn.
     

Wachttijden lopen op

De NZa voert jaarlijks een Marktscan Medisch Specialistische Zorg uit. In 2014 bleken de wachttijden opnieuw te zijn opgelopen. Voor Polikliniek +4,7%; Diagnostiek +15%; Behandeling +4,7%.

Bron: NZa – Marktscan Medisch Specialistische Zorg 2014 v.a. p. 52.

Meer informatie

Sinds januari 2010

Per januari 2016

Consumenteninformatie