Nieuwe kwaliteitscriteria kankerzorg

29 februari 2012

29 februari 2012

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) publiceerde op 13 februari 2012 een aangepaste set kwaliteitscriteria voor de kankerzorg . In de set staan de wensen en eisen van patiënten. Carin Hoogstraten, projectleider kwaliteit van zorg: ‘De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld binnen het programma Kwaliteit in Zicht (KIZ). De NFK heeft de 15 belangrijkste kwaliteitscriteria vastgesteld, zodat iedere patiënt die zorg krijgt die hij nodig heeft.’

Zorgaanbieders en zorgverleners kunnen de set kwaliteitscriteria als uitgangspunt gebruiken voor hun zorg aan mensen met kanker. De kwaliteitscriteria geven aan wat een patiënt van hen verwacht. Zo kunnen zorgverleners patiëntgerichte oncologische zorg leveren.

Zorgverzekeraars kunnen ze als richtsnoer gebruiken bij het inkopen van oncologische zorg van goede kwaliteit.

De kankerpatiëntenorganisaties zullen de criteria als leidraad gebruiken in hun gesprekken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over goede kwaliteit van zorg.

Bron: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 13 februari 2012

Meer informatie

NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee