Nederland komt van tien Europese landen als slechtste uit de bus, als wordt gekeken naar het voorschrijven van nieuwe kankermedicijnen, meldt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

EFPIA onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese branchevereniging voor geneesmiddelenbedrijven EFPIA. In de studie is gekeken naar het daadwerkelijke gebruik van een nieuw kankermedicijn per hoofd van de bevolking, een jaar nadat het is opgenomen in het verzekeringspakket. Dit is gedaan voor dertien innovatieve kankermedicijnen die in de periode 2013-2017 zijn toegelaten door de Europese Medicijnautoriteit EMA.

Vergoeding is nog geen voorschrijven

Vergoeding door de verzekeraar betekent niet automatisch dat het kankermedicijn ook wordt voorgeschreven in de praktijk, ontdekten de onderzoekers. Twaalf maanden na opname in het verzekeringspakket is het daadwerkelijk gebruik per hoofd van de bevolking in Nederland het laagste van alle tien landen die aan het onderzoek deelnamen.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vraagt minister Van Ark wat zij in Europees verband kan doen om de toelatingsprocedures van de EMA te versnellen.

Onderzoek Erasmus Universiteit

Nieuwe kankermedicijnen zijn in Europa gemiddeld acht maanden later beschikbaar voor patiënten dan in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit recent onderzoek van hoogleraar Carin Uyl-de Groot van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De trage toegang zou ertoe leiden dat kankerpatiënten hier eerder en onnodig sterven.

Meer informatie