Twee nieuwe, innovatieve geneesmiddelen tegen zeldzame kanker, worden nu tijdelijk vergoed uit het basispakket. Dit heeft de minister voor Medische Zorg besloten. De minister neemt daarmee het advies over van Zorginstituut Nederland.

Er is nog onvoldoende kennis over de zogeheten ‘tumor-agnostische’ geneesmiddelen om ze definitief toe te laten tot het basispakket. Door de tijdelijke toelating zijn de middelen al wel beschikbaar voor patiënten en kan ondertussen meer onderzoek worden gedaan naar de werking.

Voorlopige toelating

Beide medicijnen laten tumoren slinken bij mensen met kanker met een bepaalde afwijking in het DNA, los van het type kanker. Dit betekent dat de middelen kunnen worden ingezet voor verschillende typen kanker, zolang de tumoren deze DNA-afwijking hebben. Over dit type geneesmiddel is wereldwijd nog onvoldoende kennis om aan te tonen dat ze bewezen effectief zijn. Door beide geneesmiddelen onder voorwaarden tijdelijk toe te laten tot het basispakket hebben patiënten voorlopig toegang tot de behandeling en kan in de tussentijd meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit.

Meer informatie