De website Horizonscan geneesmiddelen is vernieuwd. Het overzicht van alle innovatieve middelen die de komende 2 jaar op de markt zullen verschijnen is beter te raadplegen en het inhoudelijke aanbod is verruimd.

De scan is tot stand gekomen met input van 7 inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.

Meer informatie per geneesmiddel

De nieuwe Horizonscan laat per geneesmiddel meer informatie zien, zoals de aard van de behandeling, de wijze van toediening, het gebruik en de dosering, mogelijke off-label toepassingen en de te verwachten patiëntenaantallen. Verder is het aantal geneesmiddelen waarbij een prijs is ingeschat flink gestegen (van 31% naar 70%). Evenals het aantal middelen met een geschat patiëntvolume (van 40% naar 80%). De mogelijke totale kosten per geneesmiddel worden daardoor inzichtelijker. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bronvermelding of aanvullende uitleg waardoor de transparantie van de schatting toeneemt.

Nieuwe geneesmiddelen Oncologie en Hematologie

Voor een direct overzicht van nieuwe geneesmiddelen voor Oncologie en Hematologie klikt u hier.

Meer informatie