In de Horizonscan Geneesmiddelen staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en indicatie uitbreidingen, die de komende 2 jaar op de markt komen. In de horizonscan is een speciale overzichtspagina voor oncologie en hematologie.

Ruim 60% van de producten in de scan zijn specialités. In totaal gaat het om ruim 400 producten voor de komende 2 jaar.

Gentherapieën

De gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. In de Horizonscan bevinden zich nu 8 van deze producten. De verwachting is de komende jaren het aantal gentherapieën flink zal toenemen. Door de vernieuwende techniek, die in theorie eenmalig en mogelijk curatief is, zijn de kosten ook hoger dan van veel andere geneesmiddelen.  Mogelijk tussen 0,5 en 3 miljoen euro per patiënt per jaar. Dit zal misschien impact hebben op de manier waarop deze geneesmiddelen worden beoordeeld voor toelating tot het verzekerde pakket en hoe ze worden toegepast.

Openbaar en objectief overzicht

De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen, die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen, zodat onder meer:

  • Kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk is;
  • Patiënten, behandelaren, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen op de hoogte zijn van ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan;
  • Zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie kunnen versterken;
  • Behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • Het Zorginstituut beoordelingen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Aanleveren vereenvoudigd

Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut wordt het proces van aanleveren van informatie vereenvoudigd. Sinds 1 juni 2019, wordt alle informatie door de fabrikant aangeleverd via de Horizonscan. De notificaties, waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling, is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al 2 maal per jaar plaatsvindt.

Meer informatie