Het Zorginstituut heeft op 8 december 2020 de nieuwste editie van de Horizonscan gepubliceerd: een overzicht met innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht.

Voor deze halfjaarlijkse ‘marktscan’ worden verschillende bronnen gebruikt, zoals de European Medicines Agency (EMA), het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), klinische studies, pijplijnoverzichten en input van vele betrokken experts. Maar ook de farmaceutische industrie deelt informatie over nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt twee jaar vooruit.

Doorlooptijd registratie door EMA

Ook heeft het Zorginstituut bij deze laatste marktscan onderzocht hoeveel tijd er voor geneesmiddelen uit eerdere scans overheen ging vanaf het moment dat ze bij de EMA werden ingediend, totdat zij door de Europese Commissie geregistreerd werden. Dat duurde voor nieuwe geneesmiddelen gemiddeld dertien maanden. Voor geneesmiddelen die versneld werden beoordeeld was dat gemiddeld negen maanden en voor indicatie-uitbreidingen tien maanden. Dit komt vrijwel overeen met de tijdslijnen die het Zorginstituut hanteert bij het inschatten van de registratiedatum.

Meer informatie