Nieuwe declaratiestructuur hoog-complexe kinderoncologie

8 november 2012 – Met ingang van 2013 wordt een geheel nieuwe declaratiestructuur voor hoog-complexe kinderoncologie ingevoerd. Voor de toestandkoming hiervan heeft SKION inhoudelijke expertise geleverd over de verschillende soorten kanker bij kinderen en bijbehorende behandelprotocollen en patiëntvolumes beschikbaar gesteld. In de nieuw ontworpen zorgproduct-structuur voor de hoog-complexe kinderoncologie is de integrale behandeling die nu in de Universitair Medische Centra plaatsvindt het uitgangspunt.

13 zorgproducten

Er worden drie hoofddiagnosegroepen onderscheiden: hemato-oncologie, solide tumoren en neuro-oncologie. Daarnaast vormen stamceltransplantaties, chirurgie en radiotherapie separate zorgproducten. Binnen elk van de drie hoofdgroepen wordt onderscheid gemaakt naar de zwaarte van de behandeling, te kwalificeren als ‘licht’, ‘medium’ en ‘zwaar’. Tevens is een specifiek zorgproduct toegevoegd voor die gevallen waar bij een kind een sterk vermoeden bestaat van een maligniteit, die na uitgebreide diagnostiek toch niet wordt vastgesteld. Tenslotte is voor de jaarlijkse follow-up per hoofddiagnosegroep een zorgproduct opgenomen; dit is ook van toepassing op de zogenaamde late-effecten polikliniek. In totaal zijn er 13 specifieke zorgproducten ontwikkeld.

Naast deze 13 nieuwe hoog-complexe zorgproducten zijn 7 zorgproducten beschikbaar voor dat deel van de zorg zoals nu reeds geleverd wordt in algemene ziekenhuizen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee