Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl.

In de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen.

Per beroepsgroep

De verpleegkundige richtlijnen die op Oncoline stonden zijn opgenomen op www.venvn.nl/richtlijnen. De palliatieve richtlijnen op Pallialine.nl en de diëtetiek richtlijnen worden overgezet naar de website www.nvdietist.nl. In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie zijn koppelingen opgenomen van de Richtlijnendatabase naar andere richtlijnen, zoals de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Meer informatie