De introductie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van castratieresistente prostaatkanker zorgt ervoor dat meer patiënten behandeld worden. Daarnaast neemt  de overlevingskans van deze patiënten toe. Dat blijkt uit onderzoek van Hans Westgeest (Amphia Ziekenhuis), Malou Kuppen (IMTA), Winald Gerritsen en Carin Uyl de Groot (IMTA) op basis van de CAPRI-registratie (Bron: IKNL)

In 2004 was docetaxel het eerste levensverlengende geneesmiddel dat werd geregistreerd voor behandeling van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Tussen 2011 en 2014 werden in Nederland verschillende nieuwe middelen voor deze indicatie geïntroduceerd.

CAPRI-registratie

Patiënten met castratieresistente prostaatkanker, gediagnosticeerd in de jaren 2010–2016 uit 20 ziekenhuizen, werden geïncludeerd in de CAPRI-registratie. Op basis van deze registratie is de behandeling en overleving van deze patiënten geëvalueerd. Uit de studie blijkt dat sinds 2010  een groter deel van de patiënten met castratieresistente prostaatkanker wordt behandeld. Daarnaast is sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen de overleving voor deze groep kankerpatiënten verbeterd.

Meer informatie