Nieuwe app en website voor patient met chemotherapie

8 augustus 2013

8 augustus 2013

Het innovatieve farmaceutische bedrijf MSD heeft een nieuwe app ontwikkeld voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan. Met de app ‘Hoe voelt de chemo?’ kunnen patiënten eenvoudig een dagboek bijhouden over hoe zij zich voelen tijdens chemotherapie. De informatie uit zo’n dagboek kan van groot belang zijn voor artsen en oncologisch verpleeg-kundigen, om de behandeling optimaal in te kunnen stellen. De app is te downloaden op IPhone, IPad en android-telefoons en -tablets.

Het bijhouden van het dagboekje is heel eenvoudig. Je selecteert een type chemokuur, waarna je per dag een aantal korte vragen kunt invullen. Bijvoorbeeld door op vragen zoals ‘hoe voelde je je vandaag’ of ‘was je vandaag misselijk’ met een balkje van groen naar rood te schuiven, tot het punt dat overeenkomt met je gevoel. Ja/nee-vragen zoals ‘moest je vandaag braken’ of ‘had je ergens pijn’ beantwoord je door het bekende smartphone-schuifje op ‘aan’ of ‘uit’ te zetten.

Kankerpatiënten hebben vaak de nodige vooroordelen over wat chemotherapie voor hen betekent. Velen herinneren zich nog de zware ervaringen van oudere familieleden vóórdat nieuwere vormen van chemotherapie werden geïntroduceerd. Ondanks de verbeteringen in de zorg voor kanker denken veel mensen nog steeds dat alle patiënten met chemotherapie last krijgen van moeilijk te behandelen misselijkheid en braken.

8 op de 10 mensen krijgen in mindere of meerdere mate last van misselijkheid en 6 op de 10 mensen van braken na vooral intensieve chemotherapie. Bepaalde risicofactoren vergroten de kans op misselijkheid en braken. Deze factoren zijn de soort chemotherapie, de dosis ervan en persoonlijke risicofactoren zoals vrouwelijk geslacht, leeftijd onder de 50 jaar, minder dan 1 glas alcohol per dag en eerdere misselijkheid of braken tijdens of na chemotherapiekuur. Ook eerdere wagen- of zeeziekte of ochtendmisselijkheid gedurende een zwangerschap en angst of spanning kan van invloed zijn. Als je 1 of meer risicofactoren voor misselijkheid en braken hebt, kan het zinvol zijn om dit met je arts te bespreken; hij of zij kan de mogelijkheden voor het gebruik van preventieve middelen toelichten.

Met behulp van de app zijn bijwerkingen veel beter in kaart te brengen. Het bijhouden is eenvoudig en kost nauwelijks tijd, je kunt rapportages maken en resultaten ook direct mailen naar de arts of verpleegkundige, ter voorbereiding op een volgend gesprek.

Nieuwe website www.misselijkheidenbraken.nl

MSD heeft bovendien een nieuwe website ontwikkeld voor patiënten die last hebben van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Deze site, www.misselijkheidenbraken.nl, is ontwikkeld om een dialoog tussen patiënten en oncologiespecialisten te stimuleren over het voorkómen van misselijkheid en braken bij chemotherapie. De website laat ook zien wat patiënten zelf kunnen doen om hun klachten bespreekbaar te maken en de best mogelijke behandeling te krijgen om misselijkheid en braken te voorkomen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee