31 juli 2015

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) afgerond. De AMS gaat officieel in op 1 januari 2016, maar tot die tijd maken ziekenhuisbesturen en medisch specialisten direct een start met de samenwerking volgens de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling.

Zorgverzekeraars

Ook al gaat de nieuwe AMS op 1 januari 2016 in, de samenwerking volgens de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling gaat – voor zover dat nog niet is gedaan – direct van start. Dat betekent onder andere dat ziekenhuizen naast een Vereniging Medische Staf ook een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) krijgen, die betrokken wordt bij de strategische koers van het ziekenhuis en bijvoorbeeld ook bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Meer informatie