Op een uniforme manier de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling bieden. Dat is het streven van het nieuwe samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, OncoZON.

Tien instellingen hebben een contract met elkaar gesloten om te komen tot vergaande samenwerking op oncologisch gebied. Het netwerk heeft tot doel de best mogelijke oncologische zorg aan te bieden, dichtbij huis als het kan, verder van huis als het moet.

Deelnemers OncoZON

De oncologische zorg is inmiddels zo complex geworden, dat steeds meer specialistische expertise per tumorlijn noodzakelijk wordt. Daarom brengen deelnemende instellingen kennis en kunde samen in OncoZON. De deelnemers zijn:

  • Catharina Ziekenhuis
  • Elkerliek ziekenhuis
  • Laurentius Ziekenhuis
  • Maastricht UMC+
  • Máxima Medisch Centrum
  • SJG Weert
  • St. Anna Ziekenhuis
  • VieCuri Medisch Centrum
  • Zuyderland
  • Bestralingskliniek Maastro Clinic

Zogenaamde tumorwerkgroepen

Vanuit deze centra zijn zogenoemde tumorwerkgroepen samengesteld, die met elkaar afspreken hoe de zorg er per specifieke tumorlijn (borstkanker, longkanker, etc.) uit moet zien. Daarbij worden vaste standaarden voor behandeling (zogenoemde best practices) opgesteld en ervaringen gedeeld. Met als doel de zorg te evalueren en continu te verbeteren.

Dichtbij patiënt

Doel van OncoZON is optimale oncologische zorg aan te bieden zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt. In de tumorwerkgroepen is bepaald wat de beste zorg is en die standaard zal in alle aangesloten ziekenhuizen worden gehanteerd. Hierdoor zal de zorg, ongeacht de ‘voordeur’ waar de patiënt naar binnen gaat, binnen OncoZON overal van hetzelfde hoge niveau zijn.

Voor sommige tumortypen zal het niet mogelijk zijn de patiënt in zijn eigen omgeving te behandelen. Vooral bij tumoren die niet vaak voorkomen en/of complexe behandeling vragen. In dat geval zal de patiënt zorg aangeboden krijgen in de kliniek die expertise heeft opgebouwd met deze specifieke tumorsoort en daardoor de beste zorg kan bieden.

Meer informatie