Het nieuwe Dutch Oncology Research Platform (DORP) biedt onderzoekers ondersteuning voor meer en betere onderzoeken (trials) naar het effect van behandelmethoden en medicijnen. Het platform is een antwoord op de huidige onderzoekstructuur die ontoereikend is en noodzakelijke vernieuwing tegenhoudt, aldus IKNL.

Platform DORP

Het platform ‘DORP’ is een initiatief van:

Klinisch onderzoek is dé basis voor verbetering van zorg, vinden de initiatiefnemers. Trials worden steeds complexer, onder meer door nieuwe wet- en regelgeving en ingewikkelde logistieke processen in ziekenhuizen. De werkbelasting legt grote druk op onderzoekers en deelnemende ziekenhuizen. In tegenstelling tot farmaceutische trials hebben de onderzoekers vanuit tumorspecifieke onderzoeksgroepen beperkte budgetten, maar is de werkbelasting even hoog. Het ontbreekt de onderzoekers aan ondersteuning om dit onderzoek goed te organiseren.

Meer persoonlijke behandeling

“De huidige onderzoekstructuur is ontoereikend en houdt daarmee de noodzakelijke vernieuwing tegen,” zegt prof. Kees Punt, voorzitter van DORP. “Het klinisch onderzoek verandert: een meer persoonlijke behandeling, meer en kleinere trials, minder patiënten per trial. Een goede infrastructuur is noodzakelijk om deze innovatie optimaal te ondersteunen.”

Samenwerken aan nieuwe behandelingen

DORP gaat de benodigde ondersteuning gezamenlijk organiseren en aanbieden. Zo willen de partners bijdragen aan meer en beter onderzoek om nieuwe behandelmethoden sneller te kunnen implementeren en beschikbaar te stellen voor kankerpatiënten.

Nederland internationaal op de kaart

Een goede infrastructuur maakt Nederland ook internationaal aantrekkelijk als participant in internationale onderzoeken. Daarnaast beoogt DORP door het bundelen van de krachten ook trialoverstijgende knelpunten aan te pakken en behartigt DORP het belang van het onderzoeker-geïnitieerd onderzoek bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Meer informatie