2 juni 2015

Met ingang van 1 juni 2015 is het nieuwe Word-model Proefpersoneninformatie (PIF) beschikbaar. Het model is geschikt voor alle typen medisch-wetenschappelijk onderzoek. In het najaar volgt een webbased versie. Tot die tijd is het gebruik van het nieuwe Word-model een pilot. Iedereen die proefpersoneninformatie schrijft, kan ermee aan de slag. De (erkende) medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) zijn op de hoogte van het nieuwe model.

Link naar nieuw model

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie (PIF) is beschikbaar via de website van de Dutch Clinical Trial Foundation. Farmaceutische bedrijven, CRO’s, onderzoeksafdelingen en wetenschapsbureaus van (academische) ziekenhuizen en METC’s kunnen een link naar het nieuwe model op intranet of hun website plaatsen.

Webbased versie

Binnenkort zal ook een Engelse vertaling van het model beschikbaar zijn. Gedurende de pilot wordt een gebruiksvriendelijke webbased versie gebouwd: een praktisch en laagdrempelig instrument dat onderzoekers stapsgewijs ondersteunt bij het schrijven van proefpersoneninformatie.

Wat is proefpersoneninformatie?

Proefpersoneninformatie is bedoeld om potentiële proefpersonen in begrijpelijk Nederlands zo te informeren, dat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen over het wel of niet deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De METC’s beoordelen deze informatie als onderdeel van het onderzoeksprotocol. Het PIF model helpt onderzoekers om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomt bovendien dat zij essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven.

Meer informatie