7 augustus 2015

Instellingen moeten jaarlijks de volumes en kostprijzen van DBC-zorgproducten in het gereguleerde (A-)segment aanleveren aan de NZa, zodat de maximum tarieven kunnen worden geactualiseerd. De NZa heeft op basis van het gewogen gemiddelde van de aangeleverde kostprijzen 2013 nieuwe maximumtarieven berekend voor 2016.

In het NZa Rapport – Beoordeling en verantwoording DBC pakket 2016, Bijlage 3 Kengetallen en statistiek zijn deze kostprijzen en volumes, de nieuwe maximumtarieven 2016 en de vastgestelde max-maximumtarieven vermeld.

Contractafspraken over max-maximumtarieven

Voor 2016 is de mogelijkheid geïntroduceerd om een tweede hoger maximumtarief (het max-maximumtarief) per prestatie af te spreken en in rekening te brengen. Deze max-maximumtarieven worden mogelijk gemaakt om innovatie en specifieke kwaliteitsafspraken verder te ondersteunen. De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd. Het max-maxtarief is van toepassing op het gehele gereguleerde segment met uitzondering van de add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.

Voor het in rekening brengen van het max-maximumtarief moet in alle gevallen sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst met een zorgverzekeraar over de toepassing van het aanvullende maximum. Eventuele aanvullende voorwaarden die gelden om het aanvullende maximum (ten hoogste 10%) in rekening te brengen zijn ter lokale invulling aan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Meer informatie

Per 2016