Nieuw landelijk initiatief voor kankerpatiënten

6 november 2010 – De Kikkeropfleurdoos is een particulier en onafhankelijk initiatief gericht op mensen die recent de diagnose kanker hebben gekregen. Juist in deze onzekere fase wil de patiënt meer weten over het ziekteproces en de bijverschijnselen bij behandelingen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de stichting een fraai geïllustreerde doos ontwikkeld met daarin praktische informatie en tips. De doos is gratis en wordt landelijk verspreid.

Het initiatief – ook gesteund door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) – is twee jaar geleden ontstaan in het Westland. De initiatiefnemers zijn vrouwen, die weten wat het is om met kanker geconfronteerd te worden. Hun ervaringen, opgedaan in het behandeltraject en daarna, waren aanleiding voor dit initiatief. De stichting heeft de ANBI-status en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit Marleen Reukema (voorzitter), Margriet Everwijn, Elvire ten Berge-de Ridder, Henny Duijn-Visscher en Corien van de Weg. Ambassadeur van de stichting is professor dr. Wubbo Ockels. Zelf kreeg hij enige jaren geleden de diagnose kanker en werd hij met succes daarvoor behandeld. Hij weet dus wat de impact van zo’n diagnose op je leven is. “Warmte en liefdevolle aandacht van naasten zijn in die eerste weken waarin dat schokkende nieuws moet worden verwerkt heel belangrijk. Daarbij kan de Kikkeropfleurdoos ook in beeld komen. Een mooi initiatief dat getuigt van saamhorigheid in deze streek!”

Voor mensen die recent gehoord hebben dat zij kanker hebben is de Kikkeropfleurdoos bedoeld als steuntje in de rug. De doos bevat praktische informatie voor de kankerpatiënt én zijn of haar naasten over het aanbod van hulpmiddelen en over begeleiding- en herstelprogramma’s. Ook zit er informatie in van diverse producten, die verlichtend kunnen werken voor specifieke klachten en bijverschijnselen, zoals een droge mond en droge huid. Verder is de doos groot genoeg voor zoiets als een mooi tijdschrift voor de nodige afleiding en kan die gebruikt worden voor het onder handbereik opbergen van eigen folders, afsprakenkaart en medicijnen, of het bewaren van wenskaarten. Speciale aandacht is er voor het thema ‘opkikker’, een aardigheidje, een verrassing om je even op andere gedachten te brengen.

Vanaf juli van dit jaar kan de Kikkeropfleurdoos, dankzij het beproefde distributieconcept via Alliance Healthcare en Kring-apotheek, in heel Nederland worden opgehaald met een door de patiënt ingevulde antwoordkaart.Bij de landelijke opschaling is een goed opgezet distributieconcept van groot belang. Maar voor een succesvolle aanpak is meer nodig. De Stichting Kikkeropfleurdoos prijst zich dan ook gelukkig dat zij gesteund wordt door haar partners op het gebied van de ontwikkeling, aanmaak en vulling van de doos. Hoewel de stichting bestaat uit vrijwilligers, zijn er wel kosten verbonden aan de productie van de doos, het verkrijgen van de inhoud, de promotie, het verzendklaar maken en het vervoer.

Toch wil de stichting aan kankerpatiënten de Kikkeropfleurdoos kosteloos blijven aanbieden. Daar is geld voor nodig. Wie zich bij dit initiatief betrokken voelt, kan de stichting met een financiële bijdrage steunen via Rabobankrekening 1202.63.297 t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos, Hoek van Holland. Uw gift komt geheel ten goede aan het goede doel. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om iets leuks te organiseren ten behoeve van de Stichting Kikkeropfleurdoos. Met uw buurt, uw sportvereniging, bedrijf of instelling bijvoorbeeld. Denkt u eens aan een estafetteloop, een spinningmarathon of een activiteit tijdens een bedrijfsuitje.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de stichting: www.kikkeropfleurdoos.nl .

Bron: Medicalfacts, 6 november 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee