Oncologen, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars en het Zorginstituut willen ervoor zorgen dat patiënten met een zeldzaam moleculair tumorprofiel toegang krijgen tot een kankerbehandeling, waarbij zij baat hebben in een klinische studie baat, hoewel die geneesmiddelen niet voor hun kankertype zijn ontwikkeld, zo meldt het AVL.

Pilot financiering op maat

Om deze patiënten toegang te geven tot zo’n behandeling, hebben genoemde partijen een financieringsmodel  op maat van de patiënt bedacht. De fabrikant van het middel en de zorgverzekeraar delen samen de financiële risico’s:

  • Fabrikant betaalt het medicijn in de studiefase;
  • Zorgverzekeraar vergoedt het vervolgens voor patiënten bij wie het blijkt te werken.

Een pay for performance-model. Er gaat een pilot lopen in een klinische studie waaraan meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen meedoen: de DRUP-studie, die wordt gecoördineerd door het Center for Personalized Cancer Treatment.

Medicijnen voor zeldzame tumorprofielen

Het wordt steeds duidelijker dat elke tumor biologisch uniek is. Daarom wordt de behandeling steeds vaker afgestemd op de individuele patiënt. Soms heeft een tumor bijvoorbeeld een DNA-afwijking die heel zeldzaam is voor de meeste tumorsoorten. Soms is er een medicijn dat mogelijk op deze afwijking inspeelt, maar dat is niet voor al die tumorsoorten geregistreerd.

DRUP-studie

In 2016 werd daarom in Nederland een klinische studie gestart: de DRUP-studie. DRUP staat voor ‘Drug Rediscovery Protocol’.  In deze studie krijgen groepjes patiënten, alle met een zeldzaam moleculair tumorprofiel, geneesmiddelen toegediend die al geregistreerd zijn voor een andere kankersoort, maar niet voor die van hen. Voor deze patiënten zijn geen andere behandelopties meer.

Het doel van de DRUP-studie is: onderzoeken of de medicijnen ook voor deze patiënten werkzaam en veilig zijn. Dit kan niet worden onderzocht in gebruikelijke klinische geneesmiddelenstudies. Daarvoor zijn de patiënten-aantallen veel te klein.

Fabrikant en zorgverzekeraar delen risico

Aan de DRUP-studie wordt een extra fase geplakt waarin nieuwe patiënten uit Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbaar tumorprofiel kunnen worden opgenomen. Per patiënt zal daarin de effectiviteit en veiligheid van het geneesmiddel worden beoordeeld. In deze fase van 16 weken staat de fabrikant van het middel garant voor de medicatiekosten.

Als na 16 weken het middel effectief en veilig blijkt voor deze individuele patiënten, vergoedt de zorgverzekeraar hun verdere behandeling. Fabrikant en zorgverzekeraar dragen daarmee samen het financiële risico.

Meer informatie