De Joint Research Centre en de European Network of Cancer Registries hebben een nieuw dataplatform gelanceerd met statistische informatie over kanker in Europa, het European Cancer Information System (ECIS).

Statische gegevens kanker per land

Op de website van ECIS kunnen bezoekers trends over de incidentie, sterfte en overleving van kanker raadplegen. De data zijn afkomstig van 150 Europese kankerregistraties uit de 25 lidstaten van de Europese Unie en 7 niet-EU-landen.

Databank kanker Europa

ECIS biedt inzicht in de spreiding van kanker in Europa die tot dusver uitsluitend op nationaal of regionaal niveau beschikbaar was. Hierdoor wordt het mogelijk om vergelijkingen of statistieken te verkrijgen van de kankerlast in heel Europa.

Actuele data

De databank wordt bijgewerkt zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. In 2018 werden 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (exclusief niet-melanomen) gediagnosticeerd. In Europa stierven naar schatting meer 1,9 miljoen mensen aan kanker. De hoogste incidentie (53%) en sterfte (56%) komt voor bij mannen. Verder komt kanker het meeste voor in Noord-Europa.

Meer informatie