15 januari 2015

Het Engelse National Health Service (NHS) schrapt 21 van de 84 behandelingen voor kanker uit het Cancer Drugs Fonds (CDF) om zo de kosten van het fonds te drukken, zo meldt de Daily Mail op 12 januari jl. Deze maatregel treft 8.000 kankerpatiënten per jaar.

Vooral patiënten met darm- borst-, long- en prostaatkanker worden getroffen door deze maatregel. Het schrappen van de geneesmiddelen is het gevolg van een ingrijpende kostenbesparing. Hoewel de geneesmiddelen beschikbaar blijven voor bestaande patiënten, kunnen artsen met ingang van maart 2015 de behandelingen niet meer voorschrijven aan nieuwe patiënten. 

Levensverlengende behandelingen

De Daily Mail geeft een overzicht van de kankerbehandelingen die zijn geschrapt uit het CDF. Het gaat om verschillende geneesmiddelen die levensverlengend zijn en de kwaliteit van leven verbeteren. In een kader somt de Daily Mail “The life prolonging treatments” op die zijn geschrapt uit het CDF:

 
Cabazitaxel voor gevorderde prostaatkanker
Aflibercept voor darmkanker
Eribulin voor een agressieve vorm van borstkanker
Bevacizumab voor diverse fases van darmkanker
Everolimus voor gemetastaseerde borstkanker
Lapatinib voor agressieve borstkanker
Pemetrexed voor niet-kleincellige longkanker
Trabectedin voor eierstokkanker
 
 

NICE beoordeelt geneesmiddelen

Op verzoek van de NHS beoordeelt het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Engeland de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een (nieuw) geneesmiddel. Een geneesmiddel dat door het NICE als niet (kosten)effectief wordt beoordeeld, wordt niet vergoed. Voor oncolytica die waren afgewezen door de NHS, werd in april 2011 in Engeland een vangnet gecreëerd: het Cancer Drugs Fund (CDF).

CDF vangnet voor oncologen

Met CDF konden artsen kankerpatiënten de behandelingen voorschrijven, die zij nodig achtten. Dus ook middelen die NHS als niet kosteneffectief beschouwde. Dat vangnet vervalt met het schrappen van 21 behandelingen, omdat deze te weinig waarde zouden bieden voor het geld dat ze kosten. 

Volgens critici blijft het Verenigd Koninkrijk achter bij Duitsland, Frankrijk en Italië als het gaat om het voorschrijven van levensverlengende medicijnen aan kankerpatiënten. Zij voorspellen dat die situatie erger zal worden.

Darmkanker

Mark Flannagan, CEO van Beating Bowel Cancer noemde het besluit slecht nieuws voor zijn achterban. Waarschijnlijk zal 65 procent van de patiënten met gevorderde darmkanker nu eerder sterven, omdat ze geen toegang meer hebben tot innovatieve behandelingen die voorheen wel beschikbaar waren. Artsen zullen worden gedwongen om hun patiënten te vertellen dat er behandelingen zijn die hun leven kunnen verlengen, maar die niet meer beschikbaar zijn.

NHS breidt budget CDF uit

De NHS meldde begin dit jaar dat het budget van het CDF zal groeien van 200 miljoen pond in 2013 – 14, tot 280 miljoen pond in 2014 – 15, en naar schatting 340 miljoen pond voor 2015 – 16. De herziening van de behandelingen in het fonds en onderhandelingen over prijsverlagingen zouden bijdragen aan een kostenbesparing van 80 miljoen pond. 

Meer informatie