NHG standpunt oncologie

8 april 2013 – Eind 2013 zal de NHG het Standpunt Oncologie voorleggen aan haar leden. Een Standpunt dat huisartsen een handreiking wil bieden voor vernieuwing in de huisartsenpraktijk op het terrein van oncologische zorg met concrete aanbevelingen voor de patiëntenzorg en praktijkorganisatie.

Goede oncologische zorg huisartsen

Het Standpunt zal ingaan op goede oncologische zorg door huisartsen, rekening houdend met de verschillende fasen in de zorg (preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling, chronische nazorg en palliatieve/terminale zorg).

Inhoudelijke uitgangspunten voor oncologische nacontrole in de huisartsenpraktijk worden beschreven: voor welke vormen van kanker is het zinvol om oncologische nacontrole over te nemen vanuit het perspectief van kwaliteit en doelmatigheid en wat is hiervoor nodig?
Verder wordt ingegaan op de inhoudelijke uitgangspunten voor oncologische nazorg en de wijze waarop deze in praktijk kan worden gebracht en op de benodigde competenties van de huisarts en andere medewerkers in de praktijk om deze zorg te kunnen bieden.

Ledenbijeenkomst 6 juni 2013 oncologische nazorg

In het kader van het ontwikkeltraject wordt een inhoudelijke ledenbijeenkomst georganiseerd op 6 juni a.s. over oncologische nazorg. De bedoeling is om de ervaringen van pilots met nazorg door huisartsen te inventariseren en meningen hierover van patiënten en specialisten te horen.

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee