13 februari 2014

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NFU, heeft haar advies Zichtbaar zinnige en zuinige zorg uitgebracht met tal van aanbevelingen voor umc’s en anderen in de zorg.

De NFU gaat samen met andere zorgpartijen aan de slag met een Beter-niet-doen-lijst. Deze lijst moet artsen en patiënten snel en begrijpelijk laten zien welke vaak toegepaste zorgopties volgens wetenschappelijke inzichten in hun situatie niet effectief, niet kosteneffectief of anderszins niet gepast zijn. 

Meer aanbevelingen

Ook worden andere aanbevelingen gedaan, zoals:

  • Zorgpartijen moeten ervoor zorgen dat arts en patiënt in de spreekkamer meer te kiezen hebben door zichtbaar te maken welke zorg werkelijk zinnig en zuinig is.
  • Welke zorg voor diverse patiëntengroepen werkelijk (kosten)effectieve zorg is, kan alleen vastgesteld worden door gedegen wetenschappelijk onderzoek in de praktijk of door systematische bestudering van al gepubliceerd onderzoek.
  • Daarnaast is het voor onderzoek naar de doelmatigheid van ziekhuiszorg belangrijk te weten welke zorg aan wie door wie is gegeven, hoeveel het kostte en wat het opleverde voor de patiënt.
     

Meedenken over betaalbare gezondheidszorg 

De NFU vindt dat umc’s, met hun unieke positie op de driesprong van zorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch beroepsonderwijs, een verantwoordelijkheid hebben om de Nederlandse gezondheidszorg op lange termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het voorliggende advies is een vervolg op eerdere adviezen in juni 2013.

Meer informatie