Resultaten uit Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs), vragenlijsten ingevuld door patiënten, vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil het gebruik van PROMs en PREMs een boost geven met de NFK Transparantie Challenge.

Kwaliteitscriteria NFK

De NFK publiceerde in 2014 een aangepaste set kwaliteitscriteria voor kankerzorg. Hierin zijn de wensen en eisen van patiënten voor kankerzorg beschreven. De criteria zijn een aanvulling op de oncologische richtlijnen. De NFK heeft in 2015 ook kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de zorg aan mensen met een aanleg voor een erfelijke kanker vanuit patiëntenperspectief.

NFK levert vanuit patiëntperspectief input voor alle indicatorsets (kwaliteitsindicatoren) die landelijk door professionals worden geregistreerd. In 2017 zet de NFK hoog in op Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) en Patiënt Reported Experience Measures (PREM’s – voorheen de Consumer Quality Index). De NFK maakt de informatie over effectiviteit en ervaring van de behandeling vanuit patiëntenperspectief zichtbaar via de patiëntenwijzers.

Inzicht in toepassing door ziekenhuizen

Dit jaar wordt de eerste NFK Transparantie Challenge gehouden.  NFK daagt ziekenhuizen uit om transparant te zijn over het gebruik van PROMs en/of PREMs. Op deze wijze wil NFK inzicht krijgen in welke ziekenhuizen PROMs en PREMs toegepast worden. Daarnaast wil NFK verkenningstrajecten aangaan, om samen met ziektenhuizen te zoeken naar mogelijkheden om meer uit de PROMs en PREMs te halen.

Profiteren uitkomsten PROMs en PREMs

NFK zoekt naar manieren waarop patiënten nóg meer kunnen profiteren van uitkomsten uit PROMs en/of PREMs. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor zelfmanagement, gedeelde besluitvorming, voorlichting, belangenbehartiging of keuze-informatie.

Award

Door mee te doen aan de Transparantie Challenge, maakt een ziekenhuis kans op de eerste NFK Transparantie Challenge Award. De award bestaat uit een oorkonde en is een sympathieke aanmoedigingsprijs vanuit het patiëntperspectief.

Meer informatie