NFK wil betere toegang tot kankermiddelen

20 december 2012 – De behandeling van kanker moet en kan effectiever, aldus de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, NFK. Er zijn veel medicijnen voor moeilijk behandelbare vormen van kanker in ontwikkeling. Maar het duurt te lang voordat veelbelovende middelen beschikbaar komen. En als nieuwe middelen goedgekeurd zijn, krijgen kankerpatiënten ze te vaak niet omdat deze middelen te zwaar wegen op het ziekenhuisbudget.

Artsen moeten actief informeren over trials

"Nieuwe medicijnen worden pas toegelaten op de markt nadat ze in trials (onderzoeken) op grote patiëntengroepen getest zijn. Tegenwoordig worden nieuwe medicijnen bij kanker voor steeds kleinere patiëntgroepen ontwikkeld. Bij deze innovatieve, gepersonaliseerde medicijnen duurt het vaak jaren voor ze bij voldoende patiënten onderzocht zijn en vervolgens in aanmerking komen voor registratie.

Daarom is het belangrijk dat patiënten informatie krijgen over de voor hen relevante trials. Hoe meer patiënten meedoen aan trials, hoe sneller nieuwe medicijnen geregistreerd kunnen worden. De patiëntenbeweging informeert patiënten over trials via de website www.kankeronderzoek.info. NFK vraagt ook artsen om patiënten actiever te informeren over de voor hen relevante trials."

Financiering en concentratie van zorg botsen

"De kankerpatiëntenbeweging werkt, samen met beroepsgroepen en zorgverzekeraars, met succes aan concentratie van zorg bij complexe vormen van kanker. Daarbij gaan ziekenhuizen zich meer specialiseren. Door kennis te bundelen, stijgen de overlevingskansen bij kanker. Het regeerakkoord onderstreept het belang hiervan. Ziekenhuizen die zich specialiseren in de behandeling van complexe vormen van kanker schrijven meer dure en nieuwe medicijnen voor. Deze medicijnen worden weliswaar voor 100 procent vergoed, maar ze drukken op het totale ziekenhuisbudget. Wanneer een ziekenhuis veel dure geneesmiddelen voorschrijft, moet het elders besparen. Voor ziekenhuizen wordt dit problematisch. Bovendien wordt de noodzakelijke concentratie van zorg hierdoor tegengewerkt.", aldus de NFK.
 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee