Begin januari 2020 zijn de eerste resultaten van twee Doneer Je Ervaring-peilingen gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift (Supportive Care in Cancer). Deze publicaties zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking van NFK met onderzoekers van het LUMC, UMCG en IKNL.

Ervaringen van patiënten

Op DoneerJeErvaring.nl verzamelen wij door middel van vragenlijsten de ervaringen van patiënten en naasten in Nederland. Hierdoor krijgen wij een beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan. De resultaten van de peilingen delen wij o.a. met zorgverleners, politici en de media. Wij zijn trots dat er nu twee peilingen gepubliceerd zijn, en bedanken de onderzoekers voor de mooie samenwerking en alle (ex-)kankerpatiënten die onze vragenlijsten hebben ingevuld!

Kanker en seks

De peilingen die zijn gepubliceerd zijn:

Op de site van NFK staat een link naar beide publicaties.

Meer informatie