Om vooruitgang te blijven boeken en oncologische  zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben alle kankerorganisaties samen met NFK, een nieuwe visie op expertzorg ontwikkeld.

Huidige zorg niet toekomstbestendig

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 110.000 mensen de diagnose kanker. Na vijf jaar is 65% van hen nog in leven, maar de overlevingskansen verschillen sterk per kankersoort. Er zijn nog steeds veel kankersoorten waarbij al jarenlang geen of nauwelijks overlevingswinst is geboekt. Veel mensen die kanker overleven, houden bovendien last van late effecten door de kanker(behandeling) zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en neuropathie.

Kosten oncologische zorg vervijfvoudigd in 2040

De verwachting is dat in 2040 de kosten voor de oncologische zorg vijf keer zo hoog zullen zijn als in 2016: van 5 miljard euro naar 23 miljard euro per jaar. Dat komt door de vergrijzing en de komst van veel nieuwe, dure geneesmiddelen. Om vooruitgang te blijven boeken en de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, moet de oncologische zorg toekomstbestendig worden. In het visiedocument wordt beschreven hoe NFK kijkt naar de toekomstige inrichting van de oncologische zorg in Nederland.

Meer informatie