NFK pleit voor betere vergoeding behandelingen

21 augustus 2013

21 augustus 2013

De kankerpatiëntenbeweging NFK pleit voor betere vergoeding van vernieuwende behandelingen, waaronder de beeldgestuurde behandelingen. Kankerpatiënten betalen nu soms zelf deze behandelingen, die werkzaam zijn maar niet vergoed worden.

Behandeld maar niet vergoed

Een grote groep kankerpatiënten kan niet met gangbare methodes worden behandeld en vindt een veelbelovende nieuwe behandeling die ze een langer en beter leven bezorgt en soms zelfs leidt tot genezing. Maar de methodes moeten volgens de zorgautoriteiten worden aangemerkt als experimenteel. Patiënten moeten de kosten dan volledig zelf betalen, ook als ze er aantoonbaar beter van worden. Verzekeraars vergoeden de rekeningen, van algauw tienduizenden euro’s, niet.

Te lang en niet vergoed

Het probleem blijkt voor een grote groep kankerpatiënten nog steeds actueel en de situatie verbetert weinig sinds NFK in 2012 aandacht vroeg voor het onderwerp, zo blijkt uit gesprekken van EenVandaag met patiënten en met de Stichting Beeldgestuurde Behandelingen van Kanker die voor deze groep ijvert.

Er worden steeds meer medicijnen ontwikkeld voor moeilijk behandelbare vormen van kanker. Maar het duurt te lang voordat veelbelovende middelen ook daadwerkelijk beschikbaar komen. En als nieuwe middelen goedgekeurd zijn, krijgen kankerpatiënten ze te vaak niet. Bovendien werkt de financiering van deze middelen de noodzakelijke concentratie van zorg tegen.

De NFK noemt op de eigen website drie belangrijke knelpunten voor een goede toegang tot innovatieve medicijnen:

  • Patiënten hebben te weinig informatie over trials
  • Nieuwe medicijnen worden pas toegelaten op de markt nadat ze in trials op grote patiëntengroepen zijn getest
  • Tegenwoordig worden nieuwe medicijnen bij kanker voor steeds kleinere patiëntgroepen ontwikkeld. Bij deze innovatieve, gepersonaliseerde medicijnen duurt het vaak jaren voor ze bij voldoende patiënten onderzocht zijn en vervolgens in aanmerking komen voor registratie
     

Meedoen aan trials

Daarom is het volgens NFK belangrijk dat patiënten informatie krijgen over de voor hen relevante trials. Hoe meer patiënten meedoen aan trials, hoe sneller nieuwe medicijnen geregistreerd kunnen worden. De patiëntenbeweging informeert patiënten over trials via de website www.kankeronderzoek.info. Ook vraagt NFK artsen om patiënten actiever te informeren over de voor hen relevante trials. Uit onderzoek van de NFK blijkt dat meer dan 90 procent van de patiënten wil meedoen aan trials als hun arts hier positief over is.

Huidige registratie belemmert snelle toegang

Huidige registratievereisten staan snelle toegang tot veelbelovende geneesmiddelen in de weg
Bij innovatieve medicijnen is het vrijwel onmogelijk ze op grote groepen patiënten uit te testen. Op Europees niveau wordt de wetgeving rondom klinisch studies momenteel herzien. Dat is een eerste goede stap, aldus NFK.

Nieuw toetsingskader gepersonaliseerde medicijnen

De patiëntenbeweging vindt dat de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde medicijnen om een geheel nieuw beoordelings- en toelatingskader vragen.

Financiering expertcentra behoeft aanpassing

Ook de financiering van innovatieve medicijnen levert problemen op vooral voor gespecialiseerde ziekenhuizen. De nieuwe geneesmiddelen worden weliswaar voor 100 procent vergoed, maar ze drukken op het totale ziekenhuisbudget. Wanneer een ziekenhuis veel dure geneesmiddelen voorschrijft, moet het elders besparen. Voor ziekenhuizen wordt dit problematisch. Zeker nu voor steeds meer complexe vormen van kanker de behandeling wordt geconcentreerd in gespecialiseerde ziekenhuizen. Deze ziekenhuizenmoeten meer budget krijgen of de financieringsregels voor expertcentra moeten worden aangepast.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee