7 juli 2014

Vanaf juni 2014 zal de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) naar buiten treden als Levenmetkanker-beweging. Aldus een bericht van de NFK bij de presentatie van haar jaarbericht 2013

De samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties hebben in 2012 besloten tot een nog verdergaande samenwerking. Het doel daarvan is om samen een sterke, toekomstbestendige kankerpatiëntenbeweging te realiseren. Dat heeft in 2013 geleid tot een nieuwe positionering als belangenbehartiger van alle mensen die leven met kanker. 

Levenmetkanker-beweging: één sterke organisatie

Met ingang van juni 2014 heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar lidorganisaties een nieuwe naam: Levenmetkanker-beweging. Met deze nieuwe naam wil de Levenmetkanker-beweging nadrukkelijk uiting geven aan het feit dat de organisatie één sterke en eensgezinde beweging is voor mensen geraakt door kanker.

De Levenmetkanker-beweging zet zich in voor steeds betere zorg, onbelemmerde maatschappelijke participatie en versterking van de mogelijkheden tot zelfmanagement en eigen regie.

Jaarbericht 2013

NFK zet zich continu in voor steeds betere en integrale kankerzorg, waarin de patiënt een volwaardige partner is die zoveel mogelijk grip houdt op zijn kwaliteit van leven, ook in de terminale fase. Eind 2013 is bijvoorbeeld de Zorgstandaard Kanker afgerond, waar NFK met partijen in het veld een kader heeft ontwikkeld voor patiëntgerichte kankerzorg. Dit en meer onderwerpen zijn te vinden in het jaarbericht 2013.

Meer informatie