Twee derde van de (ex-)kankerpatiënten die tijdens of na hun behandeling last krijgt van neuropathie ervaart pijn of klachten aan handen en voeten. Dat kan grote impact hebben op het dagelijks leven. Als mensen met kanker voorafgaand aan hun behandeling worden geïnformeerd over neuropathie, ervaren zij minder vaak beperkingen en meer begrip van hun omgeving. Daarom loont het voor patiënten als zorgverleners hen vóór de behandeling informeren over neuropathie.

Onderzoek

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3752 mensen die kanker hebben (gehad) en neuropathie kregen. Neuropathie kan een gevolg zijn van de kankerbehandeling, zoals chemotherapie, of van de kanker zelf. Hierbij werken één of meerdere zenuwen niet goed meer, wat kan leiden tot klachten als prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel, pijn in handen of voeten, verlies van spierkracht en kramp.

De helft van de respondenten geeft aan dat de zorgverleners in het ziekenhuis hen vóór de start van de behandeling hebben verteld dat zij tijdens of na de behandeling pijn of klachten aan handen en/of voeten kunnen krijgen. Deze groep respondenten ervaart iets minder vaak beperkingen in het dagelijks leven en vaker begrip vanuit hun omgeving voor de neuropathie, dan mensen die niet vooraf geïnformeerd zijn.

Meer informatie