NFK roept zorgverleners op patiënten beter te informeren bij de beslissing over hun behandeling, met name over de mogelijk lange termijngevolgen van de behandeling op hun dagelijks leven.

Bij ruim een derde van de mensen spreken zorgverleners niet over klachten, die ze na de behandeling kunnen krijgen. Bij ongeveer de helft is geen aandacht voor hun toekomstplannen of wat patiënten belangrijk vinden in hun dagelijks leven.

NFK onderzoek

Uit onderzoek van NFK onder 3785 (ex-)kankerpatiënten blijkt dat mensen met kanker vaak binnen korte tijd een besluit moeten nemen over hun behandeling. Die kan ingrijpende gevolgen hebben voor hun leven, zowel op de korte als op de langere termijn. NFK vindt dat patiënten meer geïnformeerd moeten worden over de gevolgen van de behandeling op het dagelijkse leven, voordat zij samen met de zorgverlener de uiteindelijke beslissing nemen. Daarom maakt NFK zich hard voor Samen Beslissen. Hierbij bespreekt de zorgverlener met de patiënt welke behandelingen mogelijk zijn, wat de voor- en nadelen zijn én wat de gevolgen kunnen zijn op korte en lange termijn.

8 op de 10 mensen met kanker wil Samen Beslissen

Uit de NFK peiling blijkt dat acht op de tien (ex-)kankerpatiënten de behoefte hebben om samen met zijn of haar zorgverlener te beslissen over de behandeling. Om mee te kunnen beslissen moet je goed geïnformeerd worden over de gevolgen van een behandeling. Bij een derde zijn lange termijngevolgen niet besproken, terwijl ze dat wel hadden willen doen. Het gaat hierbij voornamelijk om problemen als vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratieproblemen, geheugenproblemen, seksuele problemen en depressieve gevoelens.

Gevolgen op dagelijkse leven te vaak niet besproken

Directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK roept zorgverleners op om in het gesprek met de patiënt niet alleen de medische aspecten van de behandeling te belichten, maar ook de late gevolgen. “Daarnaast sporen wij hen aan na te gaan wat er speelt in het leven van de patiënt, wat voor hem of haar belangrijk is, zodat een weloverwogen behandelkeuze gemaakt kan worden.”

Meer informatie