51% van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Achteraf zou een op de vijf zou iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van NFK onder 7376 (ex-)kankerpatiënten naar hun ervaringen bij de keuze voor een ziekenhuis.

NFK onderzoek

NFK wil patiënten ervan bewust maken dat ze een keuze hebben en dat er verschil is tussen ziekenhuizen. Kanker wordt steeds complexer en de oncologische zorg is steeds meer gespecialiseerd. “Voor vrijwel alle vormen van kanker geldt dat de ontwikkelingen snel gaan, dat de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling steeds ingewikkelder worden en dat artsen een behoorlijk aantal patiënten moeten zien en behandelen voor voldoende klinische ervaring. Niet elk ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.

Reizen geen probleem

De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis, omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan bereid te zijn zo lang te reizen als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker. Slechts één op de tien geeft aan hiervoor maximaal een half uur te willen reizen.

Second opinion

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de tien patiënten een second opinion hebben gehad. Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar vaker dan laag- en middelbaaropgeleiden en ouderen. Vier op de tien mensen kregen geen advies van hun medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion. Volgens NFK lijkt het erop dat veel mensen het zelf moeten uitzoeken, terwijl de informatie die ze daarvoor nodig hebben niet beschikbaar is.

Keuze-informatie over ziekenhuizen

NFK wil dat er duidelijke en betrouwbare informatie komt voor kankerpatiënten om het juiste ziekenhuis te kunnen kiezen. Alleen informatie over bijvoorbeeld chirurgische uitkomsten is niet toereikend.

NFK wil dat voor elke vorm van kanker duidelijk wordt waar welke expertise beschikbaar is. Daarvoor is medewerking van ziekenhuizen en medisch specialisten nodig. Broenland vult aan: “Daarnaast verwachten we primair dat artsen zorgen dat patiënten op de juiste plek terechtkomen en dat alle kankerpatiënten toegang tot gespecialiseerde zorg hebben.”

Meer informatie