In april jl. heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) samen met haar leden de vragenlijst ‘Kankerbehandeling thuis of in het ziekenhuis: wat kies jij?’ verspreid. In totaal namen er 738 (ex-)kankerpatiënten deel aan dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat vanuit patiëntperspectief de behandeling van kanker thuis of in het ziekenhuis maatwerk is.

Altijd onder professioneel toezicht

Soms krijgen mensen met kanker hun infusen met medicijnen tegen kanker thuis toegediend (in plaats van in het ziekenhuis). Wanneer zij hiervoor kiezen, krijgen patiënten de behandeling eerst een paar keer in het ziekenhuis om te beoordelen of het thuis ook veilig kan. Daarna vindt de thuisbehandeling áltijd plaats onder begeleiding van een deskundige verpleegkundige.

Behandeling thuis is op dit moment, met een beperkt aantal medicijnen, mogelijk. En bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Dit aantal neemt inmiddels toe.

Maatwerk

Uit het NFK-onderzoek blijkt dat (ex-)kankerpatiënten verschillende behoeftes hebben als het gaat om de keuze voor behandeling thuis of in het ziekenhuis. 35% van de mensen die meededen aan het onderzoek kiest voor behandeling in het ziekenhuis. 24% voor behandeling thuis. Voor 32% valt de keuze op een afwisselende behandeling: de ene keer in het ziekenhuis en de andere keer thuis.

Mensen die alleen wonen kiezen vaker voor behandeling in het ziekenhuis (46%) in vergelijking met mensen die samenwonen met een partner (32%) en mensen die samenwonen met partner en kind(eren) van ouder dan 16 jaar (26%). (Bron NFK)

Maatwerk per individu is daarom geboden. NFK raadt ziekenhuizen en zorgverleners aan om goed per individuele patiënt na te gaan wat zijn of haar behoeftes zijn. En daar de keuze voor behandellocatie op af te stemmen. De kosten mogen daarbij wat NFK aan de patiënt ter overweging meegegeven worden.

Meer informatie