Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

9 april 2013 – In een peiling gehouden in 2011 onder Verpleegkundig Specialisten bleek er veel behoefte te zijn voor een eigen netwerk binnen Oncologie. Na de nodige voorbereidingen zal V&VN Oncologie daarom op 27 juni 2013 een netwerk voor Verpleegkundig Specialisten Oncologie oprichten tijdens een minisymposium in het NKI-AVL in Amsterdam.

Uitwisselen kennis en ervaring

Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaringen door Verpleegkundig Specialisten Oncologie. Patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek staan hierbij centraal. De communicatie vindt op verschillende manieren plaats tijdens netwerkbijeenkomsten of symposia, via de website, e-mail en sociale media. Tevens zijn er ideeën voor een centrale onderzoeksdatabank voor verpleegkundig oncologisch onderzoek.

Bron: Website V&VN

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee