Negen ziekenhuizen vormen per 1 september a.s. ‘Het Prostaatkankernetwerk’. Nauwe samenwerking en centralisatie van de operaties waarborgen kwalitatief hoogwaardige behandelresultaten voor de patiënt. Aldus een van de initiatiefnemers het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Door het bundelen van expertise en kennis kunnen de levensverwachting en het voorkomen van ingrijpende risico’s zoals incontinentie en potentiestoornissen na de operatie verder verbeteren. Patiënten met prostaatkanker worden op termijn geopereerd in één instelling, het Antoni van Leeuwenhoek. Diagnostiek en nazorg vinden plaats in het eigen ziekenhuis.

Volumenorm ruimschoots gehaald

Het centraliseren van de prostaatkankeroperaties op één locatie heeft voordelen voor de patiënt volgens het AVL. Zo gaan de urologen minimaal 50 prostatectomieën per jaar uitvoeren, waardoor hun expertise verbetert. Deze ondergrens van 50 is nu (nog) niet verplicht, maar wel een advies vanuit de landelijke prostaatkankerstichting. De verplichte volumenorm van 100 ingrepen per jaar op één locatie vanaf 2019 wordt ruimschoots gehaald. Het streven is in 2020 750 prostaatkankeroperaties uit te voeren. Hiermee zal het netwerk ongeveer een kwart van de prostatectomieën in Nederland voor haar rekening nemen. Op dit moment is het Antoni van Leeuwenhoek koploper in Nederland met ruim 300 operaties in 2017.

Delen kennis en kunde

Door de nauwe samenwerking tussen de urologen van de aangesloten ziekenhuizen wordt kennis en kunde continu gedeeld. Bijvoorbeeld door het vormen van een multidisciplinaire overlegstructuur waar behandelplannen gezamenlijk worden besproken. Maar ook worden behandelresultaten kort cyclisch met elkaar vergeleken en verbeteringen direct toegepast in de praktijk. Hierdoor is iedere patiënt, ongeacht het ziekenhuis waar hij instroomt, verzekerd van hoogwaardig kwalitatieve zorg.

Impuls wetenschappelijk onderzoek

Bovendien geeft de samenwerking een impuls aan wetenschappelijk onderzoek. De combinatie van twee academische ziekenhuizen, het in oncologische zorg en onderzoek gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek en de perifere ziekenhuizen bieden kans onderzoekscohorten te vergroten en samen op te trekken bij benodigde innovaties.

Netwerk open voor andere ziekenhuizen

De ziekenhuizen die deelnemen aan het Prostaatkankernetwerk zijn het Antoni van Leeuwenhoek, VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, MC Slotervaart, MC Zuiderzee, Rode Kruis Ziekenhuis, Andros Mannenkliniek en Ziekenhuis St Jansdal. Op termijn wordt de samenwerking uitgebreid met andere ziekenhuizen.

Meer informatie