In de Volkskrant van 9 juni jl. roept Carin Uyl-De Groot, hoogleraar evaluatie zorg Erasmus Universiteit, op om de uitkomst van de behandeling met een medicijn mee te nemen in het besluit tot wel of geen vergoeding. Aanleiding voor haar opiniestuk is de discussie over het niet vergoeden van een behandeling van taaislijmziekte. Eerder dit jaar bracht Sanofi deze zogenaamde pay for performance ter sprake in relatie tot oncologische behandelingen.

Investeringen R & D

De kosten van geneesmiddelen zijn terug te voeren op de investeringskosten die gemoeid zijn met research en ontwikkeling. Bij geneesmiddelen voor zeldzame ziektes of personalised medicines, bijvoorbeeld voor kanker, drukken deze investeringen extra door de kleine patiëntengroepen.

Nu ingezet op kortingen

Het ministerie van VWS probeert door prijsafspraken de kosten van nieuwe behandelingen in Nederland beheersbaar te houden. Maar, volgens Carin Uyl – Groot, richt het ministerie zich daarbij teveel op financiële arrangementen, zoals afspraken over prijskortingen en omzet (volume).

Pay for performance

Volgens Carin Uyl – De Groot zou een ‘pay for performance’-afspraak, waarin de uitkomst van een behandeling wordt meegenomen in het al dan niet vergoeden van een middel een betere oplossing zijn. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan betaalt de zorgverzekeraar. Als de behandeling niet aanslaat zijn de kosten voor de fabrikant.

Gevalideerde diagnostische test

Voorwaarde voor deze aanpak is een gevalideerde diagnostische test waardoor het geneesmiddel alleen aan patiënten wordt gegeven die er goed op reageren. Tot die tijd betaalt de fabrikant de kosten voor de groep patiënten die geen baat heeft bij het middel. Hier is volgens de hoogleraar een combinatie-arrangement mogelijk: een prijsreductie gecombineerd met een vergoeding, afhankelijk van de behandeluitkomst. (Bron: Volkskrant, 9 juni 2017)

Sanofi voorstander doelmatige inzet

Sanofi werkt al met het systeem pay-for-performance, onder meer voor oncologische geneesmiddelen. Erik Jan Dammers, Franchise Head, Oncology en Immunology Benelux van Sanofi Genzyme  meldde dit in een interview ter gelegenheid van de Wereld Kanker Dag 2017.

Sanofi Genzyme ziet het als plicht zoveel mogelijk te ondersteunen in het doelmatig inzetten van middelen. Lopende onderzoeken bij NKI en VUmc zijn hiervan voorbeelden. Erik Jan Dammers: “Maar ook op financieel gebied willen we het Nederlandse zorgsysteem niet onnodig belasten. Wij geloven in het efficiënt inzetten van onze geneesmiddelen en we willen ervoor zorgen dat de patiënt die ze nodig heeft ook toegang heeft tot die middelen. Daarom hebben we voor een aantal van onze oncologische en hematologische middelen ‘Pay for Performance’ in het leven geroepen. Dat betekent dat we met de arts na toediening van het middel evalueren of de behandeling succesvol is geweest of niet. Als het middel zijn werk niet heeft gedaan, hoeft het ziekenhuis niet voor het middel te betalen.”

Meer informatie