De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) neemt met zijn nieuwe Leidraad Sluis het initiatief om het sluisproces efficiënter te maken, zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op een nieuw geneesmiddel.

380 dagen voor sluisprocedure

Het duurt steeds langer voordat Nederlandse patiënten toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. De zogeheten sluisprocedure, waarin overheid en geneesmiddelenbedrijven onderhandelen over de prijs, duurt nu gemiddeld ruim 380 dagen.

Leidraad Sluis

Een transparante beschrijving van de sluisprocedure draagt bij aan een sneller proces, omdat alle partijen dan precies weten wat ze op welk moment moeten doen. De VIG heeft met de Leidraad Sluis deze procedure in kaart gebracht, in samenwerking met het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.

In het document staan de (maar liefst) 29 stappen die een geneesmiddel moet doorlopen, voordat deze het verzekerde pakket instroomt. Deze stappen zijn onder te brengen in zes fasen:

  • Horizonscan;
  • Risicoanalyse en selectie sluiskandidaten;
  • Plaatsing in de sluis;
  • Beoordeling door het Zorginstituut Nederland;
  • Onderhandelingen met het ministerie van VWS;
  • Verrekening van het financiële arrangement.

Door deze leidraad komen geneesmiddelen eerder beschikbaar voor de patiënt. Gerard Schouw: “De sluis slibt langzaam maar zeker dicht; er komen steeds meer geneesmiddelen in, en het duurt elk jaar ongeveer een maand langer voordat ze er uit komen.”

Pakketsluis

De vijftien geneesmiddelen in de huidige pakketsluis zitten daar al langer dan een jaar. Deze periode wordt steeds langer. De minister verwacht dat er in de loop van 2020 nog eens vijftien geneesmiddelen bijkomen. Voor acht geneesmiddelen waarvoor financiële afspraken dit jaar aflopen, zijn de heronderhandelingen nog niet gestart.

De VIG dringt er verder op aan dat er een beschikbaarheidsregeling komt, waardoor patiënten alvast toegang krijgen tot een medicijn dat in de sluis zit.

Meer informatie