Nederlanders geven hun vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts drie procent zegt onvoldoende vertrouwen in de eigen geneesmiddelen te hebben.

De belangrijkste factoren die volgens hen invloed hebben op het vertrouwen zijn de werkzaamheid van medicijnen en de mate waarin de arts of apotheker de patiënt informeert over de medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Ondanks publicaties over tekorten, vervuiling van medicijnen en hoge prijzen, blijkt dat burgers vertrouwen hebben in medicijnen:

  • Het vertrouwen in medicijnen in het algemeen scoort een ruime voldoende (7,1).
  • het vertrouwen in eigen medicijnen scoort nog hoger (7,9).
  • Generieke medicijnen genieten iets minder vertrouwen.

Vertrouwen in werkzaamheid en veiligheid

Ruim driekwart van de burgers blijkt ook vertrouwen te hebben in de manier waarop de medicijnvoorziening plaatsvindt. Zij hebben met name vertrouwen in het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen, in de kwaliteit van medicijnen en in de eisen voor toelating tot de markt. Een kwart van de burgers geeft tegelijkertijd aan weinig vertrouwen te hebben in de controle op medicijnen en de beschikbaarheid ervan. Bij een derde van de burgers ten slotte is er maar weinig vertrouwen dat zij het best passende medicijn krijgen voorgeschreven.

Vertrouwen in zorgverleners

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is heel hoog. Ook de bijsluiter wordt door zeven op de tien mensen genoemd als betrouwbare informatiebron. Medicijninformatie op internet en met name sociale media krijgt daarentegen weinig vertrouwen.

Meer informatie