Nederland scoort vergeleken met andere Europese landen goed als het gaat om de toegankelijkheid en kwaliteit van medische zorg. Maar het aantal mensen dat overlijdt door kanker is relatief groot. Ook zijn er in ons land relatief veel rokers, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

RIVM onderzoek

Het RIVM en het ministerie van VWS voerden een onderzoek uit waarin zij de gezondheid en de zorg in Nederland vergeleken met die van elf nabijgelegen Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur.

Relatie kanker en roken

In ons land sterven relatief meer mensen aan kanker en relatief minder aan bepaalde hart- en vaatziekten. Wat preventie betreft, ligt er een taak voor Nederland om het relatief hoge percentage rokers te verminderen en de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. Volgens het RIVM is de gezondheid van de Nederlandse bevolking vergelijkbaar met verschillende buurlanden.

Meer informatie