NBCA borstkankerregistratie

8 november 2012 – De NABON Mammaregistratie en de Dutch Breast Cancer Audit (DBCA) zijn sinds oktober 2012 gezamenlijk verder gegaan onder de naam: NABON Breast Cancer Audit (NBCA). Doel is om te komen tot één borstkankeraudit in Nederland. Met de samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) maakt de NBCA het mogelijk om de kwaliteit van borstkankerzorg, voor zowel korte- als langetermijnuitkomsten, voor alle betrokken disciplines in beeld te brengen en verbetering te faciliteren.

Samenwerking

Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) nam in 2009 het initiatief om een multidisciplinaire set kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de behandeling van borstkanker. In de werkgroep waren alle beroepsverenigingen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker. De inhoudsdeskundigen werden methodologisch ondersteund door experts van het IKNL en DICA. Door de intensieve samenwerking tussen IKNL en DICA gaan de registraties nu verder onder de gemeenschappelijke naam: NBCA.

Eén registratiesysteem

Gegevens over borstkankerbehandelingen werden tot nu toe verzameld in de Nederlandse Kankerregistratie (uitgevoerd door IKNL en IKZ) en via de DBCA. Doel is de gegevens voor de NBCA te verzamelen in één registratiesysteem. Vanuit dit systeem worden zowel de NBCA als de NKR van data voorzien. De invoer in het systeem is flexibel en kan zowel vanuit ziekenhuizen als door de registratiemedewerkers van IKNL gebeuren. Bovendien kunnen de betrokken medisch specialisten de inhoudelijke correctheid van de verzamelde gegevens webbased accorderen. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen zelf gegevens in te voeren in de NBCA via de webbased invoermodule van DICA of de data in te laten voeren door medewerkers van IKNL. In beide gevallen zal er (kruiselings) dataverificatie plaatsvinden.

Terugkoppeling kwaliteitsgegevens

NBCA kent een wekelijkse online terugkoppeling van kwaliteitsgegevens via MijnNBCA. De eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Basisgegevens, behandelgegevens, uitkomsten en indicatoren met en zonder correctie voor casemix worden hierin gerapporteerd. De externe indicatoren worden tevens gepubliceerd, zodat ziekenhuizen deze kunnen leveren aan vragende partijen, zoals Zichtbare Zorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee