Uit landelijk onderzoek van Stichting Melanoom blijkt dat het nazorgtraject voor patiënten met uitgezaaid melanoom verbeterd kan worden. Met dit onderzoek heeft Stichting Melanoom inzichtelijk gemaakt welke behoeften er onder patiënten met melanoom tijdens dit nazorgtraject leven.

Het blijkt dat 88% van de patiënten met stadium III en IV melanoom worstelt met diverse onzekerheden na het afronden van hun behandeling. Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding hiervan al de eerste aanpassingen om het nazorgtraject voor patiënten met melanoom te verbeteren geïntroduceerd.

Onzekerheid

Patiënten ervaren volgens het onderzoek het einde behandeling gesprek vaak als prettig. Tegelijk geven ze aan thuis in een onzekere situatie terecht te komen. Zij houden vragen over wat hen te wachten staat en hoe hiermee om te gaan. Bijna 9 op de 10 patiënten worstelt met onzekerheden over hun medische situatie. Ruim 40% van de patiënten heeft het gevoel er alleen voor te staan in de periode na het beëindigen van de behandeling en mist regelmatig contact met de zorgverlener.

Verbetering nazorg traject

Het UMC Utrecht start naar aanleiding van deze uitkomsten met praktische aanpassingen om het nazorgtraject te verbeteren door:

  • Huisarts te vragen tijdens nazorg alert te zijn op de psychische gesteldheid van de patiënt.
  • Inzet verpleegkundig specialist die ongeveer zes weken na het einde behandeling gesprek telefonisch contact opneemt met de patiënt om te vragen hoe het met de patiënt gaat.
  • Meegeven extra documentatie met informatie over wat de patiënt kan verwachten, hoe om te gaan met onzekerheid en hoe de naaste omgeving beter te betrekken in het proces na einde behandeling.

Meer informatie