Er is in Nederland minimale ongelijkheid als het gaat om de relatie tussen de sociaaleconomische status van patiënten met een vroeg stadium van borstkanker en de naleving van richtlijnen voor chemotherapie na een borstoperatie. Aldus onderzoek van Anne Kuijer (Diakonessenhuis). Een Nederlandse samenvatting is gepubliceerd op de IKNL website.

Over het algemeen hebben patiënten met een lage sociaaleconomische status een iets kleinere kans op chemotherapie na de operatie. Volgens de onderzoekers wordt dit minimale verschil waarschijnlijk veroorzaakt doordat patiënten met een hoge sociaaleconomische status meer geneigd zijn om alle therapeutische opties te doorlopen. Ook als het voordeel van de behandeling onzeker is.

Samenhang status en behandeling

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van alle vrouwen die tussen januari 2005 – december 2014 (104.201 patiënten) een operatie kregen vanwege een vroeg stadium borstkanker. Vervolgens onderzochten zij de relatie tussen de sociaaleconomische status, etniciteit en het wel of niet naleven van richtlijnen voor adjuvante chemotherapie of endocriene therapie.

Minimale ongelijkheid in Nederland

De onderzoekers concluderen dat er in Nederland minimale ongelijkheid bestaat wat betreft sociaaleconomische status en de naleving van richtlijnen voor chemotherapie. Er werden geen verschillen gevonden tussen de etnische achtergrond van de patiënten en de naleving van richtlijnen voor adjuvante chemotherapie.

  • Lees de Nederlandse samenvatting van het onderzoek op de site van IKNL.

Meer informatie