Op 1 februari 2018 opent ZonMW de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken bij personalised medicines.

Therapie op maat

Personalised medicine belooft behandelingen van ziektes en de gezondheidszorg te verbeteren door onderzoek naar het ontwikkelen van therapie op maat. Tegelijk brengt dit ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken met zich mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met privacy en gegevensbescherming? Hoe om te gaan met persoonlijke gezondheidsinformatie die in Big Data besloten ligt?

Servicedesk ELSI

Op 1 september 2017 zijn BBMRI-NL en Federa-COREON gestart met het opzetten van een nationale ELSI Servicedesk voor Ethical, Legal and Societal Issues. Hier kunnen onderzoekers, zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers terecht voor hulp bij de omgang met actuele vraagstukken in de praktijk van personalised medicine onderzoeks en -implementatieprojecten.

De Servicedesk bestaat uit een online portal, die informatie biedt en een helpdesk die vragen beantwoordt. Ethici en gezondheidsjuristen zijn beschikbaar voor advies over complexe vragen.

Online portal

Alle antwoorden komen via de portal beschikbaar, zodat andere geïnteresseerden hiermee ook hun voordeel kunnen doen. Een eerste versie van de online portal verschijnt in februari 2018. De ELSI Servicedesk is gefinancierd vanuit het Goed Gebruik Geneesmiddelen onderzoeksprogramma Personalised Medicine.

Meer informatie