Het rapport ‘Huidkanker in Nederland dat eind 2019 verscheen, bevestigde de groeiende aantallen huidkankerpatiënten. Deze leggen een grote druk op de houdbaarheid en de kwaliteit van de huidkankerzorg van nu én morgen. Naar aanleiding van dit rapport is nu een nationaal plan van aanpak voor huidkanker in ontwikkeling.

NVDV (beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen) en IKNL trekken samen met diverse andere partners op voor de ontwikkeling van  een nationaal actieplan.

Stuurgroep

Een overkoepelende stuurgroep met diverse stakeholders uit de praktijk en het wetenschappelijke veld zet zich in voor het continu monitoren en verbeteren van de houdbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg in Nederland.

Invitational conferences

In het najaar 2020 worden twee invitational conferences over primaire preventie en technologische zorginnovatie gehouden. Dit zijn prioriteiten  om houdbaarheid en kwaliteit van huidkankerzorg te bevorderen.

Monitor

Daarnaast zal een ‘monitor huidkanker(zorg)’ ingericht worden om overzicht te houden op voortgang en resultaten van het nationaal actieplan, door cijfers over bijvoorbeeld uv-straling, zongedrag, incidentie/prevalentie huidkanker, gebruik en kosten van huidkankerzorg te bundelen.

Meer informatie