Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen volgens het rapport ‘Huidkanker in Nederland’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Om de gevolgen van huidkanker in Nederland te verlagen, is volgens IKNL een nationaal plan van aanpak nodig, dat verschillende vormen van preventie en zorg omvat.

Helft diagnoses is huidkanker

Voor het eerst is er een volledig beeld van huidkanker in ons land. Vanaf 2016 zijn gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken verzameld in de Nederlandse Kankerregistratie. Huidkanker blijkt de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Van alle diagnoses kanker is ongeveer de helft huidkanker.

70.000 nieuwe patiënten per jaar

Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Met een gemiddelde belasting van 891 nieuwe patiënten per ziekenhuis,  legt dit een grote druk op de Nederlandse zorg. Efficiënte inrichting van de zorg, waarbij dermatologen en huisartsen samenwerken, is volgens IKNL hard nodig.

De meeste diagnoses huidkanker zijn:

  • Basaalcelcarcinoom, 48.000 nieuwe diagnoses per jaar
  • Plaveiselcarcinoom met meer dan 12.000 nieuwe patiënten per jaar.
  • Het aantal patiënten met melanoom blijft in absolute aantallen stijgen. Maar, gecorrigeerd voor de gegroeide bevolking en de vergrijzing groeit het jaarlijks aantal diagnoses sinds 2016 niet meer.
    De diagnose melanoom lijkt steeds tijdiger te worden gesteld, wat belangrijk is voor de kans op genezing.

Verschil per regio in toegang behandeling

De afgelopen jaren worden innovatieve behandelingen, zoals doelgerichte therapie en immunotherapie, steeds meer ingezet om de kansen van deze patiënten te verbeteren. Met gegevens uit de kankerregistratie zal IKNL monitoren of tijdige verwijzing naar gespecialiseerde melanoomcentra plaatsvindt en of er geen (regionale) verschillen in toegang tot deze kostbare middelen ontstaan.

Meer informatie