Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteerden op 11 september 2020 het Nationaal Actieplan Kanker & Leven: omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Zij hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care.

Meer dan overleven

De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn.

Maar, uit onderzoek wordt ook steeds duidelijker wat de negatieve effecten van (de behandeling van) kanker zijn op de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker.

Zinvol leven

Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Uitwisselen van kennis

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus onderzoekers, die meewerkten aan het plan. Door gegevens digitaal beschikbaar te stellen voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, is afstemming van zorg eenvoudiger. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vast aanspreekpunt zijn, die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Nationaal actieplan

Alle partners van het nationaal actieplan, waaronder de NVPO, de koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte.

Meer informatie