Het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses stijgt fors. Met als gevolg dat de druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal toenemen. Daarom is in april 2021 een nationaal plan van aanpak huidkanker opgezet is om de groei van huidkanker af te remmen. Die aanpak is nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

Meest voorkomende kanker

Afgelopen week lanceerde IKNL het trendrapport ‘Kanker in Nederland – trends en prognoses tot en met 2032′. Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe kankerdiagnoses van meer dan 118.000 in 2019 tot ruim 156.000 in 2032. Hierin zijn het voorstadium van borstkanker en basaalcelcarcinoom, de meestvoorkomende vorm van huidkanker, buiten beschouwing gelaten. Inclusief deze twee soorten gaat het zelfs om 232.000 nieuwe diagnoses in 2032.

Huidkanker is met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Het trendrapport voorspelt ook hier fors verder stijgende aantallen. Daarom zijn maatregelen nodig. Voorlichting, nieuws en advies is nu beschikbaar via de website Nationaal Actieplan Huidkanker.

Meer informatie